Tại sao nghề giáo viên lại không giàu?

Thanh toán với mã ưu đãi

Tại sao nghề giáo viên lại không giàu?

Tại sao nghề giáo viên lại không giàu?

Tại sao nghề giáo viên của Việt Nam chúng ta lại không giàu, hay đúng là hơn là chưa giàu, và rất thấp hơn so với các nghành nghề khác của xã hội, và đặc biệt là nghề giáo viên lại rất vất vả và đòi hỏi nhiều tâm huyết trí tuệ,

Cũng có rất nhiều lý do nhưng tôi chỉ đề cập đến những lý do nội tại để những đơn vị cá nhân làm giáo dục có thể chủ động thay đổi từ bên trong:

 1. Tầm nhìn và mục tiêu giáo dục rõ ràng: Chúng ta muốn dạy cho con đạt được điều gì, đạt đến đâu: Chúng ta muốn đem đến những sản phẩm chuẩn quốc tế hay là chúng ta chỉ các sản phẩm địa phương. Chúng ta phát huy được chất xám và năng lực làm việc của chuyên gia quốc tế hay không, học viên có thực sự thay đổi.
  1. Học viên Có thể thành thạo tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ,
  2. Đạt được các chứng chỉ quốc tế Cambridge, Ielts
  3. Con có mục tiêu xin học bổng du học du học hoặc làm việc các nước nào, ngành nghề gì
 2. Khả năng trong bao lâu, con đường tối ưu nhất để con đạt được những thành quả trong học tập:
  1. Về thời gian con có thể đạt được nói tiếng anh thành thảo như ngôn ngữ thứ 2, Ielts tối thiểu 6.5
  2. Chi phí để con đạt được điều đó là bao nhiêu
  3. Các phương pháp, giải pháp học tập tốt nhất cho con
  4. Các nền tảng xây dựng và bổ trợ cho con ngay từ nhỏ,và kế hoạch học tập
 3. Cam kết thực hiện:
  1. Cam kết của Trung tâm để làm sao con có thể đạt được mục tiêu giáo dục
  2. Cam kết của thầy cô trực tiếp

Mục tiêu và sứ mệnh công việc của chúng ta rất tuyệt vời, Thành quả thực mà chúng ta tạo ra cho học sinh và phụ huynh rất tuyệt vời, điều quan trọng là chúng ta luôn bám sát và thực hiện thành công mục tiêu đó, chúng ta cần sự chung tay, cần sự chia sẻ tầm nhìn lẫn giải pháp với phụ huynh, với Partner để thực hiện thành công mục tiêu đề ra.

Sự tin tưởng hiểu biết, tin tưởng, sự tương trợ hợp tác, sẽ giúp chúng ta có được tầm nhìn dài hạn, mục tiêu dài hạn và kế hoạch dài hạn

Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người, đó là chiến lược là kế hoạch phát triển nghiêm túc, có tầm nhìn, là lộ trình thực sự nghiêm túc để thế hệ trẻ Việt Nam có thể hội nhập. Thật là không dễ dàng gì nếu chúng ta: Trung tâm, thầy cô, phụ huynh, không có mục tiêu rõ ràng, tầm nhìn nghiêm túc, dài hạn chúng tất cả chúng ta sẽ như dã tràng xe cát, hoặc thành quả của chúng ta sẽ vụn, chúng ta sẽ không thể tạo ra thành quả thực sự tuyệt vời.

Thế hệ trẻ Việt Nam phải coi tiếng Anh là ngôn ngữ tự nhiên, phổ thông thì cơ hội hội nhập phát triển mới thực sự rộng mở

Nếu chúng ta có tầm nhìn, nếu chúng ta thực sự nghiêm túc, chia sẻ tầm nhìn, và nếu chúng ta bắt tay hành động cụ thể, chúng ta bắt đầu thay đổi, Tất cả mọi mọi người cùng thay đổi và tiến bộ

Hãy cùng nhau !

October, 20 2020
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666