Tập trung năng lượng và mục tiêu ( Phật đáp ngoại chuyện )

Thanh toán với mã ưu đãi

Tập trung năng lượng và mục tiêu ( Phật đáp ngoại chuyện )

Tập trung năng lượng và mục tiêu ( Phật đáp ngoại chuyện )

Phật tử: Dạ thưa thầy con đã dành hết sức rồi mà con ít khi đạt được mục tiêu của mình, có phải là do con yếu kém, hay do duyên phận con kém không có tiền.

Đức Phật: Thế mục tiêu của con là gì? Sao khẳng định là hết sức cho mục tiêu của mình?

Phật tử: Mục tiêu của con là kiếm được 2 tỉ một tháng, và con đã làm hết sức của mình.

Đức Phật: Vậy lúc ăn, ngủ, nghỉ, làm, hay trong từng hơi thở của con có bị những hình ảnh khác xen vào không?

Phật tử: Dạ có , thưa thầy, con có phân bị những thứ khác, hình ảnh khác, suy nghĩ khác tác động mọi lúc mọi nơi thầy ah

Đức Phật: Vậy sao gọi là đã hết sức mình được, năng lượng trong còn bao tiềm năng để con đạt mục tiêu mà con chưa khai phá hết, Hãy tập trung thiền đinh tĩnh lặng để khai phá hết năng lượng của con,

October, 29 2020
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666