Thống nhất thông tin

Thanh toán với mã ưu đãi

Thống nhất thông tin

Thống nhất thông tin

Thông tin cần được sắp xếp thống nhất để người quản lý nhìn 1 cái là biết ngay các mục sau:

0. Danh sách khách hàng lạnh

1. Thông tin khách hàng quan tâm

2. Khách hàng đăng ký trải nghiệm

3. Khách hàng cho con tham gia học chính thức

4. Nhận xét của giáo viên trợ giảng của mỗi lớp

5. Quà tặng cho các con tham gia các lớp khác của trung tâm

6. Danh sách học viên tái tục- thời hạn đóng phí

 

December, 29 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666