Thống nhất Thoòng tin

Thanh toán với mã ưu đãi

Thống nhất thông tin

Thống nhất thông tin

Trong doanh nghiệp có rất nhiều các luồng thông tin , dòng ra vào dữ liệu, rất nhiều nhân viên ra vào thay đổi, nhiều chiến lược về Marketing, các chiến dịch ưu đãi về giá cả, 

Sự thay đổi liên tục làm cho các. Nhà quản lý không tối ưu được:

1. hiệu suất của nhân sự,

2.hiệu suất của các bộ phận,

3.sử dụng hợp lý tài nguyên

4. Tiết kiệm thời gian

5. Quản lý rủi ro

6. Phát triển hệ thống

Vậy phân luồng quản trị được data, dữ liệu , thông tin là cốt lõi quan trọng của hệ thống, giúp cho hệ thống phát triển không ngừng.

 

December, 14 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666