Tiền bạc

Thanh toán với mã ưu đãi

Tiền bạc

Tiền bạc

Đệ tử: Con không muốn chạy theo đồng tiền, vì đồng tiền không tốt.

Phật: Đồng tiền có đồng tiền xấu và đồng tiền tốt, nếu con không chạy theo loại nào thì con hãy nên chùa ở với các Thầy, ở thế gian là phải vận hành đồng tiền, tùy con chọn loại đồng tiền nào thôi.

Đồng tiền tốt là đồng tiền được tạo ra từ những giá trị tốt đẹp đem đến sự phát triển tốt đẹp và sự tăng trưởng cho sự sống.

October, 29 2020
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666