TIMOTHY GOMEZ

Thanh toán với mã ưu đãi

Tim đến từ Salisbury (Anh Quốc). Ông bắt đầu giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam từ năm 2014.

Học viên của ông bao gồm cả người lớn, trẻ em và những cá nhân học tiếng Anh dưới hình thức một kèm một. Tim tốt nghiệp cử nhân ngành Chính trị và Quan hệ Quốc tế tại Đại học Manchester, Anh Quốc. Ông cũng nhận được chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh CELTA của Cambridge tại Trung tâm Đào tạo giáo viên Quốc tế Bournemouth.

Trước khi đến Việt Nam, Tim theo học chương đào tạo phát triển kinh doanh sau đại học của Volkswagen. Mặc dù là một giáo viên tương đối mới nhưng Tim là một giáo viên luôn biết cách cải tiến trong giảng dạy và đã nhanh chóng khẳng định được năng lực của mình. Ông là một giáo viên tâm huyết và luôn tận tình giúp đỡ học viên.

Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666