Tự kỷ

Thanh toán với mã ưu đãi

Tự kỷ

Tự kỷ

Tự kỷ không nên được coi là bệnh lý, vì cơ thể vật lý của trẻ hoàn toàn bình thường. Tự kỷ nên coi là một trạng thái tinh thần mà ở đó trẻ vì một lý do nào đó làm giảm sự tương tác liên kết với thế giới bên ngoài, thay vào đó là trạng thái phát triển thế giới bên trong trẻ.

Ai trong chúng ta cũng có những lúc mắc chứng tự kỷ. Do công việc, do cuộc sống, do sức khỏe chúng ta có thể bị bế tắc không liên kết tốt với thế giới bên ngoài, và chúng ta tìm kiếm nguyên nhân bản chất, soi lại trong chính chúng ta.

Để trạng thái đó lâu, không giải thoát được năng lượng bế tắc đó, sẽ làm cho trẻ hoặc chúng ta bị cô lập, và kém dần, dẫn đến các tình trạng bất lực, cô đơn, và có những diễn biến thành bệnh lý.

Cần giúp đỡ trẻ sớm vượt qua trạng thái, cần giúp trẻ tìm ra năng lượng bản chất để chiến thắng.

Tìm ra nguyên nhân, bản chất khắc phục từ bên trong sẽ giúp trẻ sớm vượt qua, và thúc đẩy từ  bên trong.

Nếu chỉ chữa những triệu chứng bền ngoài , không thúc đẩy được về tinh thần và vật chất bên trong thì cũng chỉ mang tính chất tạm thời.

Sự chữa trị hay điều trị trạng thái, hay một số bài tập cũng giúp trẻ một phần để quay lại điểm cân bằng phát triển cho trẻ.

Nhưng cần tìm ra các biện pháp căn bản từ căn gốc để giúp trẻ sớm thoát ra được chứng tự kỷ mãi mãi

 

November, 03 2020
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666