Ưu đãi đến 75% so với khi học thông thường

Thanh toán với mã ưu đãi

Ưu đãi đến 75% so với khi học thông thường: Tông chi phí học các môn các học viên sẽ phải đóng 22.000.000 đ ( Hai mươi hai triệu đồng chẵn) bao gồm cả tiếng Anh. Trong khi học trại hè các học viên chỉ phải trả mức học phí tầm 8.000.000 ( Tám triệu đồng chẵn)

Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666