Xây dựng hệ thống BIG DATA

Thanh toán với mã ưu đãi

Xây dựng hệ thống BIG DATA

Xây dựng hệ thống BIG DATA

1. Big data là gì?

- Là hệ thống dư liệu lớn khách hàng

2. Yêu cầu đối với Big data?

- Cần được phân loại, tổng hợp, xử lý, tự động, đo lường hiệu suất hiệu quả, kết quả

3. Hệ thống Automation là gì?

- Automation là hệ thống công nghệ tự động để xử lý các phần việc con người lặp đi lặp lại, hoặc là những việc khối lượng lớn mà con người không thể làm được. Phân loại tính toán số lượng lớn, thống kê, chăm sóc khách hàng bằng công nghệ để tìm ra nhu cầu của khách thông qua hệ thống công nghệ

4. Ứng dụng của Big data và Automation đối với doanh nghiệp:

- Hệ thống Automation cần để xử lý Big data hiệu quả để truyên thông điệp tới số lượng lớn khách hàng, phát hiện nhu cầu của khách hàng, và để cung cấp dịch vụ cho khách hàng với :

- Thông tin đến với khách hàng nhanh nhất, nhiều nhất

- Hiệu quả cao nhất,

- Giá thành ưu đãi nhất chất lượng tốt nhất

5. Kết hợp được Công nghệ: Automation, Bigdata, và công nghệ trong quản lý chất lượng dịch vụ sau bán hàng

 

November, 16 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666