Yêu cầu, chỉ dẫn, chỉ tiêu công việc của team BIG DATA Automation

Thanh toán với mã ưu đãi

Yêu cầu, chỉ dẫn, chỉ tiêu công việc của team BIG DATA Automation

Yêu cầu, chỉ dẫn, chỉ tiêu công việc của team BIG DATA Automation

1. Mục tiêu: Tiếp cận truyền được thông điệp, câu chuyện kinh doanh tới khách hàng tới một lượng khách hàng cụ thể để đạt được kết quả kinh doanh với chi phí tối ưu

2. Chỉ tiêu

- Email: Hàng chục ngàn khách hàng cũ và mới

- SMS: 2000 khách hàng cũ mới

- Autocall: 1000-2000 khách hàng cũ và mới

3. Yêu cầu công việc hàng ngày:

  1. - Sàng lọc data: Email, Số điện thoại, Tên tuổi, địa chỉ
  2. - Chuẩn bị data và kịch bản cho ngày mới
  3. - Gửi thông tin tới khách hàng đầu ngày
  4. - Đo đạc hiệu quả
  5. - Tìm các giải pháp để tăng hiệu quả, hoặc các giải pháp thay thế
  6. - Báo cáo công việc hàng ngày qua Email: Số lượng- Kết quả- Quy đổi ra doanh số- Giải pháp

4. Yêu cầu:

- Nhanh, đi trước, tập trung

- Yêu thích công nghệ, Đổi mới, Sáng tạo bám sát mục tiêu

5. Nguyên tắc:

- Sớm đủ lượng sẽ có giải pháp và chuyển biến về chất

- Data làm sạch sẽ đầy đủ, có ghi chú từng ngày, từng nguồn, và từng nội dung gửi

 

December, 17 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666